Erhverv: Rengøring

 • Rengøring af kontorer
 • Rengøring af personalefaciliteter
 • Grundig rengøring
 • Hovedrengøring
 • Rengøring efter håndværkere
 • Rengøring inden aflevering/indflytning
 • Rengøring af skurvogne
 • Vask af trapper
 • Vinduespolering
 • Viceværtfunktion
 • Andre opgaver efter aftale

Engangsartikler såsom engangs service, håndsæbe og papirvarer m.m. kan leveres efter aftale

Alle arbejdspladser er forskellige, det er ønskerne til rengøringsstandarden også. Derfor tilpasser vi vores tilbud til deres ønsker, således at de og deres medarbejdere trives i lokalerne. Har de et ønske om, at vi fylder eller tømmer opvaskemaskinen, når vi er der og gøre rent, så klarer vi også det.

Rengøringen kan efter ønske foretages udenfor normal arbejdstid.

I det omfang vi har kapacitet til det, vikarierer/afløser vi gerne ved deres eget rengørings- personales fravær.

Firmaet leverer og bruger miljørigtige rengøringsmidler i det omfang det er muligt.

Øvrige rengøringsartikler medbringes.

Inger’s Rengøring Hus og Haveservice kan også varetage pasningen af deres udendørsområder.